zdrowie" data-max-rows="2">

Definicja

Krótko mówiąc, socjologia jest naukowym badaniem społeczeństwa. Socjologowie używają narzędzi i metod nauki, aby zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego ludzie zachowują się tak, jak zachowują się podczas interakcji w grupach. Chociaż grupy społeczne - lub społeczeństwa - składają się z jednostek, socjologia jest badaniem grupy, a nie jednostki. Jeśli chodzi o zrozumienie działania indywidualnego ludzkiego umysłu, socjologowie w dużej mierze pozostawiają to psychologowi.

Większość ludzi, którzy nazywają siebie „socjologami”, pracuje na uniwersytetach i uczelniach wyższych, gdzie uczy socjologii i prowadzi badania socjologiczne. Zadają różnorodne pytania na temat społeczeństwa, a czasem chcą jedynie odpowiedzi z ciekawości. Jednak ich spostrzeżenia są powszechnie wykorzystywane do podejmowania decyzji przez decydentów, liderów i innych. Wiele osób studiujących socjologię prowadzi badania socjologiczne poza nauką i pracuje dla agencji rządowych, think tanków lub prywatnych firm. Dokładne, systematyczne badanie społeczeństwa jest przydatne dla prawie wszystkich w ten czy inny sposób.

Studiowanie socjologii, bez względu na to, czy nazywasz siebie „socjologiem”, czy nie, oznacza przyjęcie pewnego spojrzenia na świat: pogląd, który socjolog C. Wright Mills nazwał „wyobraźnią socjologiczną”. Musisz odłożyć na bok swoje pomysły na temat tego, jak powinien funkcjonować świat społeczny, abyś mógł zobaczyć, jak to naprawdę działa. Nie oznacza to, że socjologowie nie mają osobistych wartości i opinii na temat świata społecznego. Wierzą, że aby zmienić świat, musisz je najpierw zrozumieć.

Historia

Oprócz ekonomii, psychologii, antropologii, geografii i nauk politycznych (między innymi) socjologia jest jedną z nauk społecznych. Nauki społeczne narodziły się w XVIII i XIX wieku, kiedy ludzie zaczęli stosować naukową metodę do życia i zachowania ludzi. Świat zmienił się dramatycznie i szybko, gdy produkcja przemysłowa zastąpiła rolnictwo, gdy demokratyczne republiki zastąpiły monarchie, a życie miasta zastąpiło życie na wsi. Kiedy ludzie zdali sobie sprawę z tego, jak wiele nauk przyrodniczych nauczyło się o świecie przyrody, postanowili zastosować tę samą metodę do zrozumienia świata społecznego.

Wśród nauk społecznych socjologia zawsze była wyjątkowa, starając się zrozumieć cały świat społeczny - biorąc pod uwagę wszystkie aspekty w połączeniu, a nie w izolacji. Jest to trudne zadanie, z którym do dziś zmagali się socjologowie.

Główni pierwsi socjologowie mieli jasne pomysły na temat badania i rozumienia społeczeństwa. Te idee wciąż stanowią podstawę wielu badań socjologicznych i dyskusji. Karol Marks podkreślił znaczenie zasobów fizycznych i świata materialnego; Uważał, że konflikt o zasoby leży u podstaw życia społecznego. Emile Durkheim podkreślał raczej współpracę niż konflikt: interesowały go wspólne normy i wartości, które umożliwiają wspólne życie społeczne. Max Weber przyjął pomysły zarówno Marksa, jak i Durkheima i argumentował, że zarówno konflikty, jak i współpraca, zarówno zasoby materialne, jak i wartości kulturowe są niezbędne dla życia społecznego.

W ubiegłym wieku socjologowie nadal dyskutowali o wczesnych socjologach & # 39; Pomysły i zastosowałem je w niektórych społeczeństwach na całym świecie. W dużej mierze dzięki wpływowi Chicago School of Sociologists na początku XX wieku socjologowie zwracają teraz szczególną uwagę na małe grupy i interakcje międzyludzkie oraz wielki wpływ historii społecznej. Dzisiaj socjologowie doceniają, że duże i małe pytania dotyczące społeczeństwa są ze sobą powiązane i że nie można zrozumieć makro (dużego) bez zrozumienia mikro (małego).