Ponieważ coraz więcej użytkowników uzyskuje dostęp do stron internetowych za pomocą smartfonów, tabletów i phabletów, firmy muszą zoptymalizować swoje aplikacje internetowe na urządzenia mobilne. Jednocześnie każda firma musi dokładnie przetestować aplikację internetową, aby zapewnić lepszą obsługę w wielu przeglądarkach i na różnych warunkach. Podczas testowania nowoczesnych aplikacji internetowych eksperci ds. Kontroli jakości stają przed wyzwaniami integracji, interoperacyjności, wydajności, łatwości użytkowania i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci ds. Kontroli jakości muszą przestrzegać prostych najlepszych praktyk, aby skuteczniej testować aplikacje internetowe.

7 najlepszych praktyk testowania aplikacji internetowych

1) Skoncentruj się na testach zgodności między przeglądarkami

Obecnie większość firm wybiera responsywne projektowanie stron internetowych, aby ich aplikacje internetowe oferowały lepszą obsługę na dowolnym urządzeniu. Nowe podejście wymaga od programistów, aby strony reagowały przy użyciu otwartych technologii internetowych, takich jak HTML5, CSS3 i JavaScript. Starsze wersje niektórych przeglądarek internetowych nie obsługują obecnie w pełni HTML5. Dlatego testerzy muszą sprawdzić, jak działa aplikacja w starszych i bieżących wersjach najważniejszych przeglądarek internetowych. Możesz nawet użyć specjalnych narzędzi do automatyzacji, aby szybko i skutecznie przetestować aplikację w wielu przeglądarkach.

2) Przetestuj każdy ważny element aplikacji internetowej

Podczas testowania aplikacji sieciowej eksperci ds. Kontroli jakości często koncentrują się na jej funkcjach, funkcjach i wydajności. Jednak firma musi poprosić testerów o ocenę każdego ważnego elementu strony internetowej oprócz jej funkcjonalności i wydajności. Na przykład eksperci ds. Kontroli jakości muszą ocenić kluczowe elementy aplikacji sieci Web, w tym pliki cookie, CSS, JavaScript, ważność HTML, łącza zwrotne, aktualizacje przeglądarki, zmianę rozmiaru systemu Windows i bezpieczeństwo. Dzięki szeroko zakrojonym testom witryna zapewni lepszą obsługę przez dłuższy okres czasu.

3) Oceń działanie aplikacji w różnych warunkach

Oprócz oceny stabilności funkcjonalności strony, testerzy muszą także upewnić się, że nie ulega awarii przy dużym obciążeniu. Czasami drobne błędy w projekcie lub w kodzie mają również negatywny wpływ na wydajność witryny. Dlatego testerzy muszą ocenić wydajność aplikacji pod różnymi obciążeniami, aby zobaczyć, jak może pomieścić dużą liczbę odwiedzających. Możesz nawet użyć narzędzi do testowania obciążenia open source, aby skutecznie ocenić wydajność aplikacji przy różnych obciążeniach na serwerze. Podobnie muszą wielokrotnie uruchamiać testy obciążenia, aby upewnić się, że zmiany wprowadzone w kodzie nie mają wpływu na wydajność witryny.

4) Skaluj testy obciążenia stopniowo

Oprócz oceny wydajności witryny pod różnymi obciążeniami ważne jest również, aby eksperci ds. Kontroli jakości stopniowo skalowali testy obciążenia. W początkowej fazie należy powielić stosunkowo mniejszą liczbę rozproszonych użytkowników i stopniowo zwiększać liczbę użytkowników. Gdy liczba użytkowników stopniowo rośnie, testerzy oprogramowania mogą łatwiej zidentyfikować dokładny punkt awarii aplikacji. Jednak specjalista ds. Kontroli jakości musi przeprowadzać testy obciążenia cyklicznie i analizować wyniki testu obciążenia każdego cyklu, aby dokładnie ocenić wydajność witryny.

5) Nie zapomnij sprawdzić ruchu HTTP

Podczas testowania aplikacji internetowej firmy często zapominają o znaczeniu analizy ruchu sieciowego. Jeśli testerzy dokładnie sprawdzą ruch HTTP z przeglądarek do serwera, łatwiej będzie im dokładnie ocenić każde żądanie i odpowiedź. Jednocześnie analiza ruchu HTTP pomaga im testować tagi Google Analytics i podobne tagi śledzenia innych firm wykorzystywane przez witrynę. Testerzy mogą również korzystać ze specjalnych narzędzi, aby upewnić się, że każdy tag śledzenia zawiera prawidłowe wartości oraz że systemy innych firm szybko i poprawnie reagują na żądania użytkowników.

6) Przetestuj usługi sieciowe niezależnie

Obecnie większość aplikacji internetowych korzysta z różnych usług internetowych. Firma musi jednak zapewnić, aby usługi sieciowe używane przez aplikację były testowane niezależnie i jako izolowane komponenty. Testerzy muszą przetestować usługi sieciowe, zanim będą mogły zostać zintegrowane z aplikacją. Dzięki tej opcji możesz szybciej testować usługi sieciowe i jednocześnie lepiej kontrolować ich funkcjonalność. Ponadto testerzy mogą wysyłać różne żądania bezpośrednio do przeglądarki internetowej i oceniać jej wydajność bez korzystania z przeglądarki internetowej.

7) Wybierz odpowiednie parametry do testów użyteczności

Firma musi skupić się zarówno na użyteczności, jak i wrażeniach użytkowników aplikacji internetowych, aby zmotywować odwiedzających i zamienić ich w klientów. Jednak ważne jest również, aby testerzy ocenili użyteczność aplikacji na podstawie najbardziej odpowiednich parametrów. Firma musi jasno zdefiniować najważniejsze kryteria przeprowadzania testów użyteczności. Jednocześnie firma musi wybrać szereg kluczowych kryteriów, takich jak projekt interfejsu użytkownika, szybkość, wydajność, czytelność treści, dostępność i nawigowalność. Podobnie musi poprosić testera o określenie czasu, jaki zajmuje użytkownikowi wykonanie pewnych zadań.

Firma może w dowolnym momencie zautomatyzować wysiłki związane z testowaniem, aby szybko sprawdzić wygląd, użyteczność i wydajność aplikacji internetowej w wielu przeglądarkach internetowych. Musi jednak również skupić się na opracowaniu, konserwacji i możliwości ponownego użycia automatycznych testów w celu skuteczniejszego testowania często zmieniającego się interfejsu użytkownika.