Dla większości ludzi sztuczna inteligencja (AI) może oznaczać filmy science fiction z robotami i komputerami, które wykonują niewyobrażalne ludzkie zadania. Chociaż jest to częściowo prawda, sztuczna inteligencja stawia maszyny na stole, aby wykonywać inteligentne zadania. Biorąc pod uwagę szybkie wyzwania, przed którymi stają globalni decydenci, konieczne jest kierowanie firmami i społeczeństwami najnowszymi technologiami. Ponieważ świat zmienia się z niespotykaną dotąd szybkością, firmy muszą przerobić i zrestrukturyzować sposób działania maszyn i ludzi. A AI pomaga osiągnąć te cele. Według Forrester technologie poznawcze, takie jak roboty, sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i automatyzacja zastąpią 7% miejsc pracy w USA do 2025 r.

Zmieniająca się dynamika
Sektor produkcyjny charakteryzuje się otoczeniem pełnym niepewności i rozwijającej się dynamiki. Wraz ze wzrostem zmienności rynku producenci muszą wprowadzać innowacje, dostosowywać się i reagować na zmiany w najkrótszym możliwym czasie, nie rezygnując z jakości produktu, przy możliwie najniższych kosztach. Wydajność systemu produkcyjnego zależy w dużym stopniu od tego, jak dobrze procesy produkcyjne reagują na zmiany. Krytyczne funkcje produkcyjne, takie jak planowanie produkcji i konserwacja, muszą bardzo szybko reagować, a ich integracja prowadzi do optymalnego i solidnego środowiska decyzyjnego.

AI w produkcji
Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w różnych branżach, w tym w grach, bankowości, handlu detalicznym, handlu i administracji, i powoli staje się wszechobecna w produkcji, co ułatwia automatyzację branż. Maszyny sterowane przez AI torują łatwiejszą drogę w przyszłość, oferując szereg korzyści – oferując nowe możliwości, zwiększając wydajność produkcji i zbliżając interakcję maszyny do interakcji człowieka. Czwarta rewolucja przemysłowa napędzana jest automatyzacją pracy opartej na wiedzy. Tworząc nowe sposoby automatyzacji zadań, możemy zmienić sposób życia i interakcji ludzi i maszyn, aby stworzyć lepszą i silniejszą gospodarkę cyfrową.

Sztuczna inteligencja pomaga stawić czoła wielu nieodłącznym wyzwaniom, które nękają branżę: od braku wykwalifikowanych pracowników po złożone decyzje, problemy z integracją i przeciążenie informacji. Dzięki wprowadzeniu AI w warsztatach firmy mogą całkowicie przekształcić swoje procesy. Rzućmy okiem na to, co AI może zrobić, aby pomóc przemysłowi produkcyjnemu osiągnąć:
• Automatyzacja procesów: zastosowanie AI i robotów jest szczególnie atrakcyjne w produkcji przemysłowej, ponieważ rewolucjonizują masową produkcję. Roboty są w stanie wykonywać powtarzalne zadania, racjonalizować model produkcji, zwiększać wydajność, tworzyć rozwiązania automatyzacji, które eliminują błędy ludzkie i zapewniają wyższy poziom zapewnienia jakości.
• Produkcja 24/7: Podczas gdy ludzie są zmuszeni do pracy na trzy zmiany, aby zapewnić ciągłą produkcję, roboty mogą włączyć 24-godzinną linię produkcyjną bez przerwy. Firmy mogą rozszerzyć swoje zdolności produkcyjne i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie klientów na całym świecie.
• Bezpieczniejsze warunki pracy: przy wielu awariach w warsztacie przejście na sztuczną inteligencję oznacza, że ​​mniej osób musi wykonywać niebezpieczne i zbyt uciążliwe prace. Jeśli roboty zastąpią ludzi i wykonają codzienne i ryzykowne zadania, liczba ofiar w miejscu pracy spadnie wszędzie.
• Nowe możliwości dla ludzi: kiedy AI przejmuje warsztat i automatyzuje nudne i codzienne ludzkie czynności, pracownicy mogą skoncentrować się na złożonych i innowacyjnych zadaniach. Podczas gdy AI zajmuje się drobnymi pracami, ludzie mogą skupić się na wprowadzaniu innowacji i wznoszeniu działalności na nowy poziom.
• Zmniejszone koszty operacyjne: Chociaż wprowadzenie sztucznej inteligencji do warsztatu wymagałoby ogromnej inwestycji kapitałowej, zwrot z inwestycji jest znacznie wyższy. Gdy inteligentne maszyny zajmują się codziennymi czynnościami, firmy mogą osiągnąć znacznie mniejsze koszty ogólne.

usługi
AI i automatyka przemysłowa poczyniły znaczne postępy w ostatnich latach. Rozwój technik uczenia maszynowego, postępy w zakresie czujników i wzrost mocy obliczeniowej przyczyniły się do powstania nowej generacji robotów. AI pomaga maszynom w gromadzeniu i wydobywaniu wiedzy, rozpoznawaniu wzorców oraz uczeniu się i dostosowywaniu do nowych sytuacji lub środowisk poprzez inteligencję maszyny, uczenie się i rozpoznawanie mowy. Dzięki AI producenci mogą:
• Podejmuj szybsze decyzje oparte na danych
• Umożliwiają lepsze wyniki produkcyjne
• Popraw wydajność procesu
• Niższe koszty operacyjne
• Aktywuj większą skalowalność
• I ułatwianie innowacji produktowych

Popraw wyniki biznesowe
Głównym motorem czwartej rewolucji przemysłowej jest prędkość, z jaką ma ona miejsce. Dzięki technologii, która jest teraz dostępna, firmy (a nawet branże) mogą szybko skalować i ostatecznie zmienić sposób naszego codziennego życia (w ułamku czasu). Przy pomocy sztucznej inteligencji liderzy branży i pionierzy technologii mogą opracować odpowiednie platformy i rozwiązania, aby ostatecznie poprawić wyniki biznesowe i zwiększyć sukces w dzisiejszej stale rosnącej gospodarce cyfrowej.