Skip to main content

Komornik i licytacje komornicze na ogół nie kojarzą się zbyt pozytywnie. Zazwyczaj licytacja komornicza świadczy o tym, że komuś się podwinęła noga i stracił spory majątek. Niemniej jednak na licytacjach komorniczych można wylicytować cenne rzeczy po niezbyt wygórowanych cenach. Nieruchomość osoby, która zastała poddana licytacji komorniczej najpierw jest wyceniana przez rzeczoznawcę. Licytację prowadzi komornik. Prawie wszystkie licytacje mają podobny przebieg. Najpierw komornik obwieszcza, co jest przedmiotem przetargu i jaka jest jego cena wywoławcza i w jakim terminie trzeba ją wpłacić. Na pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi zawsze 3/4 pełnej wartości wycenionego przedmiotu, na drugiej spada już do 2/3 tej kwoty. W przypadku licytacji nieruchomości komornik przestawia jakie są obciążenia finansowe danej nieruchomości. Jeżeli komornik nie ma już żadnych uwag rozpoczyna się licytacja. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wcześniej wpłaciły rękojmie. Przepisy stanowią, że do licytacji mogą przystąpić osoby pełnoletnie, oprócz dłużnika, komornika i ich najbliższej rodziny, czyli współmałżonek, dzieci i rodzeństwo. W przetargu nie mogą brać udziału też osoby, które przebywają na sali z powodów urzędowych oraz ci, którzy kiedykolwiek wygrali licytację, a później nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Jeżeli podczas pierwszej licytacji nie uda się sprzedać licytowanego przedmiotu, komornik wyznacza kolejny termin licytacji, na której wszystko przebiega w taki sam sposób. Jeśli nie powiedzie się druga licytacja, komornik wyznacza termin trzeciej nie wcześniej niż za 6 miesięcy. W tym momencie wierzyciel może złożyć wniosek o przejęcie przedmiotu licytacji na własność. Czasami zdarza się, że podczas jednej licytacji ma być sprzedanych kilka rzeczy, albo nieruchomości. W takim przypadku dłużnik ma prawo do podania kolejności poszczególnych licytacji. Jeżeli uda się uzyskać kwotę, którą dłużnik zdoła spłacić wierzyciela, wtedy kolejne licytacje mogą zostać wstrzymane.