Skip to main content

Kryminalistyka komputerowa to wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej i technologicznej w związku z informatyką do gromadzenia, analizowania i przechowywania dowodów w sądach karnych lub cywilnych. Administratorzy sieci i pracownicy ochrony, którzy zarządzają sieciami i systemami informatycznymi oraz zarządzają nimi, powinni mieć rozległą wiedzę na temat kryminalistyki komputerowej. Znaczenie słowa „sądownictwo” oznacza „wnieść sprawę do sądu”. Forensics to proces znajdowania dowodów i przywracania danych. Dowody obejmują wiele form, takich jak odciski palców, testy DNA lub pełne pliki na komputerowych dyskach twardych itp. Spójność sądowa i standaryzacja kryminalistyki komputerowej niekoniecznie jest uznawana za nową dyscyplinę.
Administratorzy sieci i pracownicy ochrony z organizacji sieciowych muszą zajmować się informatyką śledczą i być świadomi prawa, ponieważ częstotliwość cyberprzestępstw gwałtownie wzrasta. Jest to bardzo interesujące dla menedżerów i pracowników, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób kryminalistyka komputerowa może stać się strategicznym elementem bezpieczeństwa ich firmy. Personel, pracownicy ochrony i administratorzy sieci powinni znać wszystkie problemy związane z kryminalistyką komputerową. Eksperci komputerowi używają zaawansowanych narzędzi i technik do odzyskiwania skasowanych, uszkodzonych lub uszkodzonych danych i dowodów przeciwko atakom i włamaniom. Dowody te są gromadzone w celu prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych i cywilnych przeciwko sprawcom, którzy popełnili cyberprzestępczość.
Żywotność i integralność infrastruktury sieciowej organizacji zależy od zastosowania kryminalistyki komputerowej. W obecnej sytuacji kryminalistyka komputerowa powinna być postrzegana jako podstawowy element bezpieczeństwa komputera i sieci. Byłoby wielką zaletą dla Twojej firmy, gdybyś znał wszystkie techniczne i prawne aspekty kryminalistyki komputerowej. Jeśli twoja sieć zostanie zaatakowana, a intruz zostanie złapany, dobre zrozumienie kryminalistyki komputerowej pomoże dostarczyć dowody i prowadzić postępowanie.
Istnieje wiele zagrożeń, jeśli jesteś kiepski w kryminalistyce komputerowej. Jeśli nie weźmiesz tego pod uwagę, ważne dowody mogą zostać zniszczone. Opracowywane są nowe przepisy w celu ochrony danych klientów. Jeśli jednak niektóre typy danych nie są odpowiednio chronione, na organizację można przypisać wiele zobowiązań. Organizacje mogą pozywać nowe przepisy przed sądami karnymi lub cywilnymi, jeśli nie chronią danych klientów. Pieniądze organizacyjne można również zaoszczędzić, korzystając z informatyki śledczej. Niektórzy menedżerowie i pracownicy spędzili dużą część swojego budżetu IT na bezpieczeństwie sieci i komputerów. International Data Corporation (IDC) ogłasza, że ​​oprogramowanie do wykrywania luk i wykrywania ataków osiągnie 1,45 miliarda dolarów w 2006 roku.
W miarę wzrostu liczby organizacji i ryzyka hakerów i kontrahentów opracowali oni własne systemy bezpieczeństwa. Firmy opracowały urządzenia zabezpieczające dla swojej sieci, np. B. Systemy wykrywania włamań (IDS), serwery proxy i zapory ogniowe, które zgłaszają stan bezpieczeństwa sieci firmy. Technicznie rzecz biorąc, głównym celem kryminalistyki komputerowej jest rozpoznawanie, gromadzenie, ochrona i badanie danych w taki sposób, aby zachować integralność zebranych dowodów, aby można je było efektywnie i skutecznie wykorzystać w indywidualnych przypadkach. Badanie kryminalistyki komputerowej ma pewne typowe aspekty. W pierwszym obszarze eksperci komputerowi badający komputery powinni znać rodzaj dowodów, których szukają, aby ich wyszukiwanie było skuteczne. Przestępczość komputerowa, taka jak pornografia dziecięca, kradzież danych osobowych oraz niszczenie danych lub komputerów, jest powszechna.
Po drugie, specjaliści komputerowi lub śledczy powinni korzystać z odpowiednich narzędzi. Badacze powinni dobrze znać oprogramowanie, najnowsze techniki i metody odzyskiwania skasowanych, zaszyfrowanych lub uszkodzonych plików i zapobiegać dalszym szkodom podczas procesu odzyskiwania. W komputerowej medycynie sądowej gromadzone są dwa rodzaje danych. Trwałe dane są przechowywane na lokalnych dyskach lub innych nośnikach i są chronione, gdy komputer jest wyłączany lub wyłączany. Lotne dane są przechowywane w pamięci i są tracone po wyłączeniu komputera lub przerwaniu zasilania. Zmienne dane znajdują się w pamięciach podręcznych, pamięciach o dostępie swobodnym (RAM) i rejestrach. Informatycy lub śledczy powinni znać zaufane metody gromadzenia lotnych danych. Pracownicy ochrony i administratorzy sieci powinni zrozumieć wpływ zadań związanych z zarządzaniem siecią i komputerem na proces kryminalistyczny komputera oraz zdolność do odzyskiwania danych utraconych w wyniku zdarzenia związanego z bezpieczeństwem.

mediakoder.pl