Skip to main content

Firmy muszą dostosować swoje systemy IT do nowych wymogów, ponieważ Krajowy System e-Faktur (KSEF) został wprowadzony w Polsce. Dział IT musi sprostać wyzwaniom związanym z przygotowaniem infrastruktury technologicznej, która umożliwi płynne wdrożenie i funkcjonowanie systemu e-faktur. Dział IT odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Wyzwania te nie ograniczają się tylko do aspektów technicznych; przestrzeganie przepisów, bezpieczeństwo danych oraz wydajność operacyjna to również kwestie. W niniejszym artykule omówimy różne sposoby, w jakie rozwiązania bez kodu mogą pomóc działowi IT w przygotowaniach do wdrożenia KSEF, automatyzując procesy i minimalizując potrzebę interwencji manualnych.

Wyzwania dla działu IT
1. Integracja z istniejącymi systemami: Jednym z głównych wyzwań jest integracja KSEF z obecnymi systemami księgowymi i ERP, co wymaga zrozumienia interfejsów API, schematów danych oraz protokołów komunikacyjnych.
2. Zapewnienie zgodności z przepisami: System musi spełniać wszystkie wymogi prawne dotyczące e-faktur, w tym formatów danych, metod autentykacji oraz archiwizacji elektronicznej.
3. Bezpieczeństwo danych: Ochrona danych finansowych przed nieautoryzowanym dostępem jest kluczowa, co wymaga wdrożenia zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa i szyfrowania.
4. Skalowalność i wydajność: System musi być zdolny do obsługi wzrostu liczby transakcji, bez wpływu na jego wydajność i stabilność.

Jak rozwiązania no-code mogą wspierać wdrożenie KSEF
Rozwiązania no-code stanowią innowacyjne podejście do przyspieszenia i uproszczenia procesu wdrożenia KSEF, umożliwiając działom IT skoncentrowanie się na strategicznych aspektach projektu, zamiast na kodowaniu i technicznych szczegółach implementacji.

1. Szybka integracja z systemami firmowymi: Platformy no-code oferują gotowe do użycia komponenty i konektory, które mogą być łatwo skonfigurowane do integracji z różnorodnymi systemami ERP i księgowymi, znacząco redukując czas potrzebny na integrację.
2. Elastyczność w dostosowywaniu procesów: Dzięki wizualnym narzędziom projektowym, rozwiązania no-code umożliwiają szybką adaptację procesów księgowych i obiegu dokumentów do wymogów KSEF, bez potrzeby głębokich zmian w kodzie aplikacji.
3. Zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa: Platformy no-code często są aktualizowane o najnowsze wymogi prawne i standardy bezpieczeństwa, co pomaga w utrzymaniu zgodności systemu z przepisami oraz w ochronie danych.
4. Skalowalność i utrzymanie: Systemy stworzone na platformach no-code łatwiej skalują się wraz ze wzrostem liczby transakcji i użytkowników, oferując jednocześnie niższe koszty utrzymania w porównaniu z tradycyjnie rozwijanymi aplikacjami.

Przykładowe zastosowanie rozwiązań no-code w wdrożeniu KSEF
Załóżmy, że firma chce zautomatyzować proces weryfikacji i przesyłania e-faktur do KSEF. Dział IT może wykorzystać platformę no-code do stworzenia aplikacji, która:
Automatycznie importuje faktury z wewnętrznych systemów,
Weryfikuje je pod kątem zgodności z wymogami KSEF,
Przesyła faktury do systemu KSEF, używając bezpiecznych API,
Archiwizuje faktury zgodnie z wymogami prawnymi,
Generuje raporty i powiadomienia dla działu księgowości.
Takie podejście minimalizuje ryzyko błędów, oszczędza czas pracowników i zapewnia wysoki poziom zgodności z przepisami.

Działy IT muszą podjąć wyzwanie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w Polsce. Wymagają one zarówno doświadczenia technologicznego, jak i zrozumienia przepisów prawnych i procedur biznesowych. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, rozwiązania bez kodu automatyzują procesy, zapewniają elastyczność i pomagają zachować zgodność z przepisami. Dzięki nim firmy mogą przejść na system e-faktur bezpiecznie i efektywnie, wykorzystując wszystkie korzyści płynące z cyfryzacji procesów księgowych.