Skip to main content

Detektyw to bardzo specyficzny aczkolwiek coraz bardziej popularny zawód. Nie jest to jednak ścieżka kariery dostępna dla wszystkich. Żeby zostać zawodowym detektywem trzeba spełniać pewne wymagania. Dobrze, jeżeli detektyw posiada wyższe wykształcenie. W Polsce ciężko szkoły wyższe, które przygotowują do zawodu detektywa. Osoby, które chcą uprawiać ten zawód musza posiadać szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa, a w szczególności z prawa karnego i cywilnego. Określenia detektyw może używać osoba, która uzyskała specjalną licencję. Starający się o licencję detektywa musi mieć ukończone 21 lat i posiadać przynajmniej średnie wykształcenie. Koniecznie musi posiadać pełną zdolności prawnych i nieskazitelną przeszłość. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminów jest posiadanie pozytywnej opinii od właściwego komendanta policji. Kandydat na detektywa przechodzi też szereg badań, sprawdzających predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu. Osoba chcąca wykonywać ten zawód musi wyróżniać się kilkoma cechami. Z pewnością nie może to być nikt o słabej psychice, kierująca się emocjami i nieodporna na stres. Detektyw musi zawsze odnaleźć się nawet w bardzo stresowej sytuacji. Ważną kwestią jest umiejętność logicznego myślenia i konsekwencja w działaniach, bo bez tego ani rusz. W zależności od rodzaju zlecenia detektyw musi umieć pracować samodzielnie, albo doskonale współpracować z grupą innych ludzi.  Detektywami zostają często osoby, które pracowały jako ochroniarze, ponieważ w tym zawodzie ważna jest doskonała sprawność fizyczna i znajomość elementów sztuk walki. Detektyw posiada pozwolenie na broń i oczywiście musi umieć z niej korzystać.  Codzienna praca detektywa zależy do zleceń jakie akurat posiada. Detektyw zbiera i analizuje wszelkie informacje na temat osoby, która ma śledzić albo odnaleźć. Jeśli sprawa która prowadzi detektyw zakrawa o przestępstwo detektyw ma obowiązek zgłosić to policji i jeśli zajdzie taka potrzeba podjąć z nią współpracę. Detektywi często występują w sądach w rolach świadków. Praca detektywa to na pewno praca, która jest pełna wrażeń, lecz momentami może być bardzo monotonna. Zarobki choć nie nienajniższe, uzależnione są od ilości zleceń.

psychoterapeuta-psycholog.com.pl